ДупницаНачалоОбщество

Агенцията по кадастър затвори изнесената си приемна в Дупница, Общината поема тази услуга

Услугите за граждани свързани с получаване на документи от Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще бъдат възобновени от 10 юни. До сега на територията на Общината имаше изнесена приемна от Агенцията, за да не пътуват жителите до Кюстендил, но тя прекрати дейността си. “Не можеше да допусна жителите да ходят за всеки един такъв документ до Кюстендил. След като стана ясно, че няма да има вече изнесена приемна, предприехме необходимите действия, за да поемем ние като Община тази услуга и да не натоварваме жителите с излишни разходи, време и главоболия с пътувания до Кюстендил. Разходите по предоставянето на услугите се поемат именно от Община Дупница”, обясни кметът инж.Методи Чимев. Цените за услугите остават непроменени съгласно тарифа №14 на Агенцията по кадастър.
Услугите, които ще се предоставят на гражданите са – издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия, в неурбанизирана, скица на сграда, схема на самостоятелен обект, удостоверение за наличие или липса на данни в КККР, документ за характеристики на поземлен имот и т.н.
Подаването на документи ще става на специализираното за целта гише във фронт-офиса на общинска администрация всеки понеделник, сряда и петък от 9 до 11 часа.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments