Административен съд-Кюстендил отметни санкция от 3 000,наложена от РЗИ

Кюстендилският Административен съд отмени глоба от 3000 лева.Тя е наложена на собственик на кюстендилско кафене заради нарушаване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. Отмененият акт е съставен от РЗИ,но не е спазено законовото изискване на бъде връчен лично на управителя. Проверяващите посетили кафе-аперитива на 24 ноември 2016 година и установили,че клиенти седящи до масите са пушили, до тях имало и поставени чинийки с угарки и пепел от изпушени цигари, а в пространството на залата се е усещал силен мирис на тютюн и е било задимено. Помещението е било със затворени врати и прозорци. Служителите на РЗИ-описват детайлно обекта в Кюстендил: “състои се от алуминиева конструкция – греди обърнати плътно от външната страна с дебел найлон от всички страни. На помещението са монтирани 3 врати, изградени от алуминиев профил с прикрепен към него плътен найлон…Покривната конструкция е покрита с плътен винил и текстилни платна от вътрешната страна. Подът е изграден от дървено дюшеме…” На следващия ден е съставен акт за установено административно нарушение,а на стопанисващият кафенето е наложена санкция в размер на 3000 лева. Актът е бил обжалван пред Районен съд- Кюстендил,който е потвърдил наказателното постановление. При разглеждане на казуса от Административния съд обаче е установено,че са нарушени процесуални правила,а именно- актът не е връчен на представляващият дружество управител,а на упълномощено лице,поради което решението на КРС е отменено,както и наложената глоба в размер на 3 000 лева,което е окончателно.