Бобов ДолДупницаКюстендил

АПИ освежават маркировка по третокласните пътища при наличие на средства

Хоризонталната маркировка на републиканската пътна мрежа се подновява приоритетно по пътищата с интензивен трафик. През август и септември е обновена маркировката в 30 км участък на АМ „Струма“ и на първокласен път Гюешево-Кюстендил-Перник. В момента се полага маркировка на първокласен път Перник-Дупница-Благоевград и на второкласния Кюстендил-Дупница. Предвижда се дейностите да извършат преди началото на зимния сезон. Маркировката по третокласните участъци около Дупница, Бобов дол и Сапарева баня ще бъде обновена след осигуряване на необходимия финансов ресурс. Това отговориха на наше запитване от Агенция „Пътна инфраструктура“. Припомням, че такъв беше отговора им и в последните две години.

По отношение на предвидените в началото на годината ремонтни дейности и дейности по планиране на ремонти от АПИ отговориха, че относно пътя през Ресилово, който е заложен като текущ ремонт и поддържане, Областно пътно управление Кюстендил предвижда да възложи изработването на технологичен проект за текущ ремонт на около 1,4 км в от Дупница-Ресилово-Овчарци-Сапарева баня в територията на с. Ресилово. Дейностите ще може да се възложат и извършат, когато бъде избран нов изпълнител за пътно поддържане – текущ ремонт, текущо зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. Справка в сайта на АПИ показа, че тази процедура е минала и има определена фирма-изпълнител, предстои сключване на договор.

ОПУ Кюстендил подготвя тръжната документация и предстои до края на октомври да се обяви обществена поръчка за проектиране при основния ремонт на блзио 50 км. Републикански пътища в областта. Въз опснова на готовите технически проекти, които ще се изработят след това ще може да се ремонтират два участъка с обща дължина 29,8 км. от път Гюешево-Каменичка Скакавица-Раненци-Гърляно-Вратца и Коняво-Ябълково-Кюстендил-Жиленци, както и два участъка от път Големо село-Мало село-Мламолово-Бобов дол-Жедна с обща дължина 16,5 км.

До 15 октомври гражданите могат да правят предложения кои пътища да бъдат включени в  инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2023 г. за текущ и основен ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа – автомагистрали и пътища първи, втори и трети клас. В момента АПИ разработва процедура за приоритизиране на дейностите, изпълнявани по републиканската пътна мрежа със средства от държавния бюджет. Целта е да се подобри процесът по планиране на дейностите за проектиране, строителство и поддържане на пътната мрежа за всяка календарна година.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments