Арбен Мименов е избран в Конгреса на местните и регионалните власти

Министерският съвет одобри кандидатите на Република България за представители и заместник-представители в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандата 2021-2026 г. Република България ще продължи да бъде представлявана от 12 делегати в състава на Камарата на местните власти към Конгреса. Одобрени са кандидатурите на 6-ма представители и 6-ма заместник-представители, които са предложени от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча е определен за представител на делегацията в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандата 2021-2026 г Останалите представители на делегацията са кметовете на общините Казанлък, Елена, Каварна, Пловдив и Русе. За заместник- представители са определени кметовете на общините Долни Чифлик, Венец, Панагюрище, Нова Загора, Созопол и Мирково. Обновеният състав на делегацията отразява резултатите от последните местни избори и е съобразен с ревизираната Харта на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, както и с Правила и процедури на Конгреса.

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments