Асоциацията по ВиК се събира през ноември, Дупница без покана

Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК ще се проведе на 21 ноември. Ще бъде гласуван бюджета на структурата, като по-голямата част за разходи за заплати. Става ясно, че община Дупница все още не е част от Асоциацията, тъй като не е сред поканените.

Поканени да присъстват на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Кюстендил са кметовете на 7 общини – всички без Дупница и Сапарева баня. Още миналата година съветниците в курортната община отхвърлиха предложението за присъединяване. В Дупница обаче преди повече от година и половина ОбС прие да стане част от ВиК Асоциацията, през октомври миналата година присъединяването беше гласувано и на заседание на структурата. До този момент обаче община Дупница не е вписана като член на ВиК Асоциацията и няма информация защо и кога ще се случи това. И ако за предишното заседание община Дупница все пак имаше покана да присъства, но без право на глас, в публикуваната на сайта на областна администрация документация, сега няма покана към представител на община Дупница.

Иначе на това заседание ще бъде прието разпределението на гласовете на Асоциацията по ВиК, държавата има 35 %, община Кюстендил 46,86%, община Бобов дол 7%, Кочериново – 4.03%, останалите са разпределени между другите 4 общини. Вноската на държавата в бюджета на Асоциацията е 17 000 лв. , на община Кюстендил 31 571 лв., на община Бобов дол 3400 лв., вноските на останалите общини са под 2000 лв. Проекто-бюджета е в размер на 48 571 лв., като за заплати и осигуровки са предвидени 39 645 лв., предвидени са разходи за командировки 1000 лв., за консумативи 2260 лв.

В обяснителната записка се посочва, че предвидените средства за персонала се отнасят за трима служители, като за двама вече има сключени договори за „главен секретар“ и „финансов експерт“ от края на 2015 година., а длъжността „експерт ВиК“ към момента на изготвяне на проект не е заета, но се предвижда да бъде попълнена, затова са планирани средства за заплата.