Асфалтиране на част от четири улици в Дупница

Община Дупница търси фирма, която да асфалтира пътни участъци по няколко улици.

Обществената поръчка за „Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици с подменен водопровод“ е разделена на две позиции.

В първата попада ул. „Евтим Трайчев“, по която трябва да бъде извършен ремонт в рамките на около 1369 м. Предвидената сума е 297 504 лв.

Във втората позиция са части от ул. „Ропотамо“, ул. „Средец“, ул. „Велико Търново“, общо около 400 м., а прогнозната стойност 73 333 лв.

Сумата предвидена за извършване на дейностите е в размер общо за 4-те улици 370 837 лв. Целта на проектната разработка част „Пътна“ е да се предложи решение за реконструкция на уличните настилки и тротоарите, с което да се преустанови процеса на разрушаването им. Срокът за изпълнение е 16 месеца, като в него е включено и проектирането.