ДупницаНачало

Бившият военен клуб става общинска собственост?

Сградата на бившия Военен клуб, която община Дупница иска да придобие безвъзмездно принадлежи на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”. Построена е със средства от общинския бюджет през 1904г. по инициатива на тогавашната местна власт, която променя градоустройствения план за целта, дарява парцелите, разрушава съседни сгради, заличена е улица, с условието освен за нуждите на офицерското съсловие, тя да се ползва и от Дупнишката общественост. В докладната се посочва, че общината е финансирала изграждането не само на бившия Военен клуб, но и на Военната болница, както и на казармите, които вече са общинска собственост.

Военният клуб функционира десетилетия наред като културен център с библиотека, зала за кинопрожекции, театрални постановки, място за събирания на служещите в гарнизона. Понастоящем Военният клуб няма никаква дейност, помещенията не се използват, а сградата се нуждае от неотложен ремонт, който вероятно не е по възможностите на сегашния стопанин, посочва в докладната си записка кметът Методи Чимев. Посочва се още, че при безвъзмездно прехвърляне на собствеността, общината ще реновира кинозалата, която е умалено копие на салона във Виенската опера и ще я използва за прожекции и културни събития. Друга част от сградата ще бъде предоставена на НЧ “Ген. Георги Тодоров”. Въпреки, че съществува вече няколко години читалището не разполага със собствена база, за да развива дейността си. Решение за безвъзмездно придобиване на имота предстои да се вземе от ОбС Дупница.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments