Бившият директор на ДГС “Невестино” е оправдан по дело за присвояване на над 50 000 лева

Кюстендилският районен съд оправда дългогодишния бивш директор на „Държавно горско стопанство Невестино“- Милчо Кирилов по дело за присвояване на държавни пари. След ревизия на финансовата документация е повдигнато обвинение срещу Кирилов,че е присвоил пари на Горското стопанство, като е изписал фиктивни строително-монтажни работи. Според обвинението а 22.10.2008 г. в качеството си на длъжностно лице – директор е присвоил чужди пари, собственост на „ДГС Невестино“, поверени му да ги управлява, в размер на 52 993 лева без ДДС. Сумата е за актувани, но неизпълнени строително-монтажни работи по договор за изграждане на горски автомобилен път „Жабленски дол“ с дължина 2.562 км и конкретна кюстендилска фирма-изпълнител. Бившият директор е извършил престъпление, като в качеството си на длъжностно лице, в кръга на службата си е съставил официален документ – констативен протокол за установяване на извършени работи по сключения договор. Така той е удостоверил неверни обстоятелства за извършени строително-монтажни работи от фирмата- изпълнител. След събраните по делото доказателства, обвиненията не са доказани. Кюстендилският районен съд е отхвърлил иска на ЮЗДП за причинените вреди в размер на същата сума,за която е повдигнато обвинението. Присъдата подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд-Кюстендил.