Бившият управител на Общинската болница в Дупница Росен Тимчев привлечен като обвиняем

В хода на разследването   са събрани достатъчно доказателства за виновността на Росен Тимчев в извършването на престъпления , поради което на 12.06.2017 г. той е привлечен като обвиняем с постановление на прокурор от РП-Дупница. С постановление от 23.01.2017 г. в Районна прокуратура – Дупница е образувано досъдебно производство срещу Росен Тимчев – бивш управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. Дупница, за упражняване на професия без съответна правоспособност (престъпление по чл. 324, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК) и за съставяне на неистински официален документ (чл. 308, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК).Производството е във връзка със сигнал от Агенция „Медицински одит“ и председателя на Общински съвет – Дупница. В него се посочва, че временно назначеният за управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в гр. Дупница Р. Тимчев представил в Агенция по вписванията копие от диплома за завършено висше образование със специалност „Здравен мениджмънт“, за която след проверка от страна на Министерство на образованието и науката е установено, че е неистинска. В хода на извършената проверка е констатирано, че текстът “вярно с оригинала“, подписът към него и този под снимката на дипломата са изписани от Р. Тимчев. От справка на МОН е видно, че той не притежава съответна правоспособност, съгласно чл. 63, ал.1 от ЗЛЗ, за да заема длъжността управител на лечебно заведение.Срокът за разследване по делото е продължен с два месеца, считано от 23.05.2017 г, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.