ДупницаНачало

Благоевградска фирма с най-ниска цена за ремонт на улиците в града и селата

Три са обособените позиции за извършване на текущ ремонт на уличната мрежа в града, селата и по общинската четвъртокласна пътна мрежа. Общата им прогнозна стойност е 2 500 000 лв., а срока на договора, който ще бъде сключен с избраните фирми ще бъде за 3 години. За кърпене на дупките в града са заложени 1 750 000 лв. за трите години, за селата – 600 000 лв. , за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа – 150 000 лв.

След отваряне на ценовите оферти стана ясно, че благоевградска фирма е дала най-ниски цени за текущ ремонт на уличната мрежа в града и за селата. За сравнение една от дупнишките фирми, участваща в процедурата е дала цена със 132 лв. повече от тази на благовеградската. Общо 4 фирми участват в поръчката за две от трите обособени позиции. За третата позиция за ремонт на общинската четвъртокласна пътна мрежа кандидата е само един, втората дупнишка фирма в процедурата. Те извършваха дейностите и миналата година.


Отделно от кърпенето на дупките по улиците,
в момента тече процедура по избор на фирма, която да извърши цялостен ремонт на участъци от 11 улици. Там имаше обжалване от една от фирмите. От КЗК са дали отказ за образуване на производство. В момента се разглеждат офертите и след като станат ясни техническите параметри, ще бъде обявена дата за отваряне на ценовите оферти.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments