Близо половината от общорегистрираните в Дирекция “Бюро по труда”- Кюстендил са трайно безработни

Регистрираните безработни през месец май в Дирекция “Бюро по труда”- Кюстендил са 2670 души. В сравнение с месец април,търсещите работа са намалели с 55 човека,което отчита спад в равнището на безработица от 0,2 пункта. Най-голям е броят на регистрираните безработни в община Кюстендил- 2656 души.След нея се нарежда община Невестино с 88 човека и община Трекляно- 16 без работа.Последно изнесените данни от Дирекция „Бюро по труда“ Кюстендил разпределят рисковите групи на пазара на труда към края на месец април по критериите- трудоспособност, възраст, пол и продължителност на търсене на работа. Оказва се,че 50,7 % от общорегистрираните са жени, а 960 са лицата над 50 годишна възраст. Безработните младежи до 29 години са 449. Два пъти пъти по-малко са търсещите работа с намалена трудоспособност- 206-ма. Особено тревожен е фактът,че продължително безработните лица са почти половината от общорегистрираните. Междувременно през месец май на територията на дирекцията са заявени 167 работни места. От „Бюро по труда“ Кюстендил съобщават още,че 210 души са постъпили на работа през същия период.Като продължителна тенденция се забелязва най-много от заявените свободни работни места да са в сферата на преработващата промишленост, транспорта и търговията.