Близо 26 милиона лева ще е бюджетът на община Гоце Делчев през 2018 година

Над 15 мил. лева от тях са държавни проходи, а над 10 мил. лева са предвидените постъпления в общинската хазна от местните данъци и други дейности, като увеличение на местните данъци и такси няма да има през тази година.

С проекто бюджет от близо 26 милиона лв. е осигурена цялостна стабилност на общината през следващата година категоричен е кметът Владимир Москов. В сравнение с 2017 година, бюджетът е увеличен с близо 2 милиона лева, което е свързано с повишените заплати на учителите и завишените средства за издръжка на учебните заведения. С 10 % са увеличени средствата за капиталови разходи и поддръжка на пътищата. Въпреки, че в община Гоце Делчев има проблем с малките местни приходи и трудностите около продажбите на общински имоти, от там правят всичко възможно за привличане на допълнителни средства за капиталови разходи. В проекто бюджета са възможни са корекции, защото последната дума имат общинските съветници, които на първото си заседание за 2018 година трябва да обсъдят и приемат окончателно бюджета за новата календарна година.