Бобов дол остана без вода заради авария на помпа и спиране на ел. захраването

Почти през целия ден домакинствата в Бобов дол останаха без вода. Първата причина е в авария на помпа в помпена станция „Дяково“. След отстраняването на повредата в момента,  в който е започнало да се пълнят с вода резервоарите, прекъснало и електрозахранването, обясниха от общинското ръководство.

Аварийни екипи на електроразпределителното дружество отстраняват възникналата авария, като се прави всичко възможно за да бъде пуснато своевременно ел. захранването.