Гоце ДелчевНачалоОбщество

Броят на наетите лица в област Благоевград към края на декември 2022 г. намалява

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2022 г. намалява спрямо края на септември 2022 г., като достигат до 82.6 хиляди. По сектори спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.5% , а в частния сектор намалението е с 1.4%. В края на декември 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат спад с 3.4%. По сектори в сравнение с края на декември 2021 г. наетите в частния сектор намаляват с 4.9%, докато в обществения сектор нарастват с – 1.3%. През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 5.6% до – 1 237 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 756 лв., а за частния – 1 044 лева. През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 15.3% в сравнение със съответния период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2022 г. област Благоевград заема последно място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 571 лв, Враца – 1 822 лева лв. и Варна – 1 747 лева.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments