Гоце ДелчевНачалоОбщество

Броя на регистрираните безработни лица към края на месец февруари 2023 г. на територията на ДБТ Гоце Делчев е общо 3 779

Дирекция „Бюро по труда“ – Гоце Делчев обслужва общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово. Данните сочат, че в община Гоце Делчев – 1 505 са регистрираните безработни лица, с равнище на безработица – 11.7 %. В община Гърмен са регистрирани 1 128 безработни лица, с равнище на безработица –20.3 %. 752 са регистрираните безработни лица в община Сатовча с равнище на безработица –14.2 %. най -малко регистрирани безработни има в община Хаджидимово – 394, като там равнището на безработица е 10.8 %. За Бюрото по труда в Гоце Делчев общият брой се намалява с 99 регистрирани безработни лица спрямо предходния месец януари 2023 г. Равнището на регистрираната безработица през месец февруари 2023 г. е изчислена като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица, установени при Преброяване 2021 г. Структурата на регистрираните безработни лица по образование през месец февруари 2023 г. е следната: С висше образование – 253 лица; • Със средно образование – 1 703 лица; • С основно образование – 1 432 лица; • С начално образование и по-ниско образование – 391 лица.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments