Българо-македонска борса по социално предприемачество

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството провежда в дните 19-20 ноември Първа трансгранична българо-македонска борса по социално предприемачество. Тя се провежда едновременно в България и Македония с он-лайн връзка. На Първата трансгранична българо-македонска борса по социално предприемачество участват само 8 български и 8 македонски екипи от трансграничния регион – най-мотивираните, най-активните и с на-добре разработени идеи за социално предприемачество и бизнес планове, които ще ги представят пред представители на публични власти и потенциални инвеститори в социалния бизнес и социалната икономика. Първа трансгранична българо-македонска борса по социално предприемачество се организира по проект „Развитие на екосистема за социално предприемачество“, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония. Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на регионалния бизнес чрез стимулиране изграждането на капацитет за социално предприемачество на младежи и НПО и насърчаване развитието на екосистема и иновативни решения за обществените предизвикателства в региона. Той съчетава придобиването на реален опит в благоприятна среда в създадените хъбове по социално предприемачество.

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments