Българската жена би предпочели да се раздели заради свекървата, отколкото заради любовницата на мъжа си

Българската жена би предпочела да се раздели заради свекървата, отколкото заради любовницата на мъжа си, твърдят последните проучвания на психолози и социални работници.
Наличието на две семейства под един покрив значително увеличава вероятността
краят на приказката “живяли дълго и щасливода завърши със съдебно заседание. Непреодолимите различия в характерите, нагласите и очакванията на съпрузите са съсирекът, който често се търкаля от първия ден на брака и се превръщат в бракоразводни лавини.

Социалните работници, които посредничат при развод на брака казват, че партньорите често се развеждат през първите години на брака. В съжителството с възрастни хора, младото семейство няма възможност да развие своя брак. Четиричленно семейство със средни доходи едва може да оцелее, така че с това родителите икономически помагат и автоматично им се бърка в живота на младите, с което всъщност вредят.

Статистиката показва, че изневярата все още е малка причина за започване бракоразводна процедура, защото, както казват социалните работници, особено в по-малките места при нас, жените все още се водят от стереотипите.

Що се отнася до отношенията в българското семейство, свободно може да се каже, че колкото младите хора имат неуважение към родителите, толкова и родителите не им дават свободата и правото на собствено мислене, особено когато става дума за общи въпроси. Класически пример за превъзходство е: аз ти давам условия, но имам право да се меся в тях. Така родителите, а по-често свекървите, влизат в недоразумения с младата брачна двойка. Освен това, младите хора са принудени буквално за една нощ да се приспособят към многото нови социални роли – съпруг, зет, домакиня, майка и баща.