Гоце ДелчевКултураНачалоОбщество

Българската православна църква отбелязва празника на св. пророк Илия

Ние не знаем нищо за произхода на пророк Илия, за неговото родословие и дори е възможно името Илия да не е неговото собствено име. „Елийаху” на библейски еврейски език означава „Яхве е мой Бог”. Съществува мнение, че пророкът приема това име по време на противопоставянето с жреците на идола Ваал. За пророк Илия пише конкретно в Библията: „…изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други (пророк Елисей от пророк Илия), и Илия се понесе във вихрушка към небето”. Вярата, че той е взет жив на небето присъства и в исляма. В ислямската традиция пророк Илия се нарича Иляс. Неговото животоописание повтаря накратко библейската биография на пророка: той учи народа да се покланя на Единия Бог; наказва за поклонението на идола Ваал. Някои тълкуватели на Корана и ислямски богослови смятат, че Идрис (Енох) и ал-Хидр (пророк, учител на Моисей, който също е безсмъртен; той няма аналог в Библията) – всъщност са други имена на пророк Илия. На всеки той е близък по своему. Затова пророк Илия, от който ни делят хилядолетия, и днес е един от най-обичаните светци. Пророк Илия се смята и за наставник на заблудените, защото с чудесата, които извършва, вразумява заблудения народ. Той е и образец на целомъдрен живот, защото живее в чистота и е безбрачен.Според вярванията Пророк Илия ще бъде предтеча на Второто пришествие на Христос на земята и ще бъде убит за проповядване на Христа.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments