Бюджета на община Гоце Делчев за новата 2018 година бе приет от общинските съветници със 23 гласа “За” и 3-ма въздържали се

На първото редовно заседание за тази година общинските съветници от Гоце Делчев приеха новият бюджет. В него над 15 мил.лв са държавни приходи, а 10 218 120 лв. се очаква да постъпят в общинската хазна от местни данъци и такси и други дейности.

През миналата година общински съвет Гоце Делчев драстично повиши местните данъци и такси и за това през 2018 година такова повишение няма да има. Увеличението на бюджета с близо 2 мил.лв за новата година се дължи на повишените учителски заплати и завишените средства за издръжка на учебните заведения. Очаква се да постъпят 850 хил.лв от продажби на общински имоти в „Полка“, към които има заявен интерес. През изтеклата година от имотите общинска собственост са постъпили в бюджета на общината 174 хил.лв при очаквани 200 хиляди. Задълженията на некоректните наематели на общински имоти са над 26 хиляди лева. Съветниците бяха на различни мнения какво точно трябва да се предприеме за да си съберат дължимото. Оказва се, че хората които не си плащат наемите са земеделски производители и наематели на общински жилища. След дебат все пак съветниците решиха да им дадат още време да си изплатят задълженията плюс лихвите върху тях. Местните парламентаристи на първото си заседание решиха от новия бюджет да заделят 8 000лв.с които да бъде закупен дрегер за проверка на наркотични вещества. Те единодушно се съгласиха той да бъде дарен на районното управление в Гоце Делечв.