Бюджетът за новата година на община Гоце Делчев е балансиран и в него са осигурени средства за всички дейности в общината

Приходите с държавен характер в община Гоце Делчев през новата година ще са 15 770 000 лева, а тези с общински характер – 10 218 120 лева. Собствените приходи на общината се очаква да бъдат 5 890 550 лева. Предвидената целева субсидия за капиталови разходи в бюджета на община Гоце Делчев е 459 200 лева. През 2018 година се очаква да приключат и няколко много важни проекта на община Гоце Делчев. Два от тях са свързани със западната част на града – подмяна на водопроводната мрежа и рехабилитация на уличната мрежа.

Очаква се също да бъде подписан и договора по проект за ремонт на образователната инфраструктура, чрез който ще бъдат обновени Второ основно училище и детските градини „Радост“ и „Калинка“. Ще се асфалтират улици и ще се подмени водопровода в четири от големите села в общината.