Важно за данъкоплатците в община Гоце Делчев!

Отдел „Местни данъци и такси“ се премести временно в малката зала на Дома на културата. Това се налага поради извършване на ремонтни дейности информират от общинска администрасция.