ДупницаНачало

„Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя”

В рамките на акцията„Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя”, която ще продължи до 31 август 2022 г. ще се проведат обучителни беседи с подрастващите насочени към безопасното им поведение като участници в движението по пътищата, играта на безопасни места, управление на велосипед, тротинетка, ролери и др., правилното движение като пешеходци и безопасно поведение като пътници в пътните превозни средства. От полицейските служители ще се осъществява засилен контрол по отношение на безопасността на децата и техните придружители, като насочеността ще е към: правилното превозване на децата, използването от родителите – водачи и децата на обезопастелни колани /каски и системи/, спиране на подходящи места за слизане на децата от автомобилите без да бъдат застрашени техните живот и здраве. Ще се следи също така за правилното поставяне  и закопчаване на предпазните колани и детските обезопасителни системи съгласно разпоредбите на ЗДвП. Акцията цели ограничаване на причините и условията за настъпване на пътнотранспортни произшествия с подрастващи по време на летните месеци и ограничаване броя на пътните инциденти от този вид. Опитът показва, че именно ваканционните дни карат и малки, и големи да се чувстват по-свободни и безгрижни и това ги води като участници в движението по пътищата до несъзнателно допускане на грешки, които не биха допуснали при други условия в ежедневието си.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments