(Видео)Брутен вътрешен продукт за област Кюстендил

По последните изнесени окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт за област Кюстендил е 928 млн. лв. Това нарежда областта на 25то място в страната.