(Видео)В Кюстендил се изпълняват проекти с общ бюджет 17 463 000 лв.

Със средства от Европейския съюз, Кюстендил работи по проекти за над 17 млн.лева.В момента са в процес на оценка и разработване проекти на обща стойност около 14 млн.лева.