(Видео)В община Кюстендил могат да се подават заявления за промяна на предназначението на земедалска земя

Всеки ,който има инвестиционни намерения ,относно промяна на предназначението на земеделска земя може да ги заяви пред община Кюстендил.Терените трябва да са допустими да залегнат в Общия устройвен план ,каза за ТВ “Запад” ,общинския съветник инж.Огнян Атанасов.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments