(Видео)Гражданин предотврати довършването на телефонна измама в Кюстендил

Съобразителен 39-годишен гражданин предотврати довършването на телефонна измама в Кюстендил на значима стойност.

В измамата е била използвана схемата-куриерска услуга за фирма за дограма.