(Видео)Графична изложба от фонда на Националния конкурс „Пролет върху листа“ е подредена във Възрожденското училище

Графична изложба от фонда на Националния конкурс „Пролет върху листа“ е подредена във Възрожденското училище.В нея са включени 60 творби .В изложбата са показани и различни техники – линогравюри, суха игла, смесени техники, въглен, мастило, офорт, в които дори професионалисти трудно постигат добри резултати.