(Видео)Да опазим децата от пожари през отоплителния сезон

Ползването на различни отоплителни уреди и подценяването на пожарните правила повишава риска от възникване на пожари.

За периода от 01.11.2017 г. до 11.01.2018 г. в Кюстендилска област са възникнали 8 пожара с материални загуби. При един от пожарите в Дупница загина дете.