(Видео)Дейност на нефинансовите предприятия в област Кюстендил през 2016 година

Спад от над 16 % на произведената продукция в област Кюстендил през 2016 година-сочи статистиката. Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в община Кюстендил.