(Видео)Ден на народните будители

Днес е първи ноември,Денят на народните будители-празник,на който се отдава почит на просветителите,книжовниците и революционерите,които са изградили и съхранили духовните ценности и националното самосъзнание на българите.