(Видео)“Дръвче по дръвче, да живеем по-добре”

Гражданската инициатива “Дръвче по дръвче, да живеем по-добре” набира популярност през последните дни в Кюстендил.Тя вече има подкрепата на община Кюстендил и кмета Петър Паунов.Вече са избрани и първите два терена,които ще бъдат озеленени.