(Видео)Жители на квартал в Кюстендил срещу построяване на защитено жилище

Жителите на квартал в Кюстендил, в който ще бъде построено изнесено жилище за деца в риск между 15 и 18 г., са против тази инвестиция на общината.Въпрeки съображенията им, които не бяха оповестени- кметът на Кюстендил Петър Паунов заяви категорично,че компромис няма да се прави,особено когато касае деца в риск.