(Видео)Закриват се две паралелки с прием след седми клас в община Кюстендил

                    

Закриват се две паралелки за прием след седми клас в община Кюстендил.Паралелките са в Професионалната гимназия по селско стопанство „Св. Климент Охридски“ и Професионалната гимназия по туризъм Никола Й.Вапцаров“.Закриването на паралелките е извършено след направен анализ на броя на учениците, определените места за държавен план-прием и спецификата на населеното място-съобщиха от Регионалното управление на образованието в Кюстендил.