(Видео)Заседание на кметове и кметски наместници от община Кюстендил

Хранителните продукти в изпъмнение на програмата за храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица ще бъдат раздавани по предварително изготвен график в малките населени места от община Кюстендил.Темата беше обсъдена на провелото се заседание на кметовете и кметските наместници.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments