(Видео)Изпълнение на оперативните програми в Област Кюстендил към настоящия момент

ОИЦ представи „Изпълнението на оперативните програми в Област Кюстендил“. Към настоящия момент сключените договори са 45 .Общата стойност на проектите по оперативните програми в областта е близо 42 млн.лв.