(Видео)Календарен план за 2018 година на ТД „Осогово“ гр. Кюстендил

Готов е календарния план за 2018 година на ТД „Осогово“Кюстендил.И през тази година ,кюстендилските туристи са планирали интересни и вълнуващи изяви.Плана за 2018 година на туристическото дружество е изцяло съобразен с предложенията на членовете и приятелите му,уточняват от ръководството.