(Видео)Кметът Петър Паунов призова Мюсюлманското вероизповедание да не създава напрежение и провокации

Кметът на община Кюстендил -Петър Паунов призова Мюсюлманското вероизповедание да оттегли неоснователните си претенции и да не създава напрежение и провокации в обществото.Причина за това е -отново внесен иск за възстановяване на собственост върху имоти и сгради на Мюсюлманското вероизповедание в общините.