(Видео)Кръгла маса на тема:Интеркултурното образование в детската градина-форми и средства за работа-споделен опит

Детска градина“Мечта“-Кюстендил продължава работата по проекта“Заедно под дъгата“финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.Днес в детската градина беше проведена кръгла маса на тема:Интеркултурното образование в детската градина-форми и средства за работа.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments