(Видео)Нисък интерес от гражданите към работата на постоянните комисии към местния парламент в Кюстендил

Всеки жител на Община Кюстендил има възможност да присъства на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет.Изключително нисък интерес от страна на гражданите към тяхната работа,забелязват общински съветници.