(Видео)Нова социална услуга за възрастни хора и лица с увреждания предоставя община Кюстендил

Нова социална услуга за възрастни хора и лица с увреждания предоставя община Кюстендил.Център за патронажна грижа ще обслужва близо 180 потребители в града и малките населени места.

Коментар