(Видео)Нов план-прием след 7 клас предлагат работодателските организации в Кюстендил

Регионалните звена за Област Кюстендил на четири национално представени работодателски организации излязоха за първи път с обща позиция и конкретни предложения за план- приема, след 7 клас през учебната 2018/ 2019 година. Те предлагат броят на паралелките да съответства на броя на завършващите седми клас ученици, които са 465 за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно. Заложено е намаляване на паралелките в Езикова гимназия, ПГ по икономика и мениджмънт и ПМГ.