(Видео)Общественият посредник Васил Иванов започва от днес изнесени приемни по селата

Изнесени приемни по селата за улеснение на хората с конкретни проблеми и въпроси,стартира общественият посредник на община Кюстендил Васил Иванов.Те са факт точно година след встъпването му в длъжност и функционирането на институцията обществен посредник.