(Видео)Общинските съветници в Кюстендил гласуваха по-високи заплати на кметовете на кметства

По-високи трудови възнаграждения ще взимат кметовете на кметства в община Кюстендил.При изчисляване на възнагражденията е даден ръст от 100 лева върху брутната заплата на всеки кмет.Докладната записка за определяне размера на трудовите възнаграждения в рамките на действащата нормативна уредба беше подкрепена на заседанието на общинския съвет.На него бяха гласувани общо 17 докладни записки.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments