(Видео)Общински съветници предлагат Кюстендил да е в район на планиране без София-град

Общинските съветници Огнян Атанасов,Кирил Станчев и Димитър Велинов изпратиха становище до Министъра на Регионалното Развитие и Благоустройството за предложената за обществено обсъждане промяна в обхвата на районите за планиране от Ниво 2 . Те изразяват становище,че всеки вариант без София-град в него е полезен за кюстендилска област.