(Видео)Опасни дървета на кюстендилска улица

Наличието на множество потенциално опасни дървета притесняват живеещите на кюстендилската улица „Юри Гагарин“.Въпреки че са маркирани за отстраняване,до момента действия не са предприети.