(Видео)Отчет за работата на РДПБЗН-Кюстендил

Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението – Кюстендил, отчете резултатите от дейността си през 2017 година. Отчетът бе представен от директора комисар Светослав Георгиев.