(Видео)От 20 ноември пчеларите кандидатстват за помощ de minimis

От 20 ноември до 1 декември пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis в областните дирекции на Държавен фонд земеделие.Подпомагане ще получат пчелари с между 20 и 200 пчелни семейства включително.