(Видео)Платна на Майстора разказват за Първата световна война

 

В Художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора” беше открита изложбата „Военни художници през Първата световна война”, представяща творби от фондовете на галериите в Кюстендил и Русе.Акцент в изложбата е сътвореното от Владимир Димитров – Майстора като военен художник.