(Видео)Представиха дейностите по проект „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“

Община Кюстендил представи дейностите ,които ще бъдат реализирани по проект „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“. Той е финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments