(Видео)”Приемна грижа” на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда

Община Кюстендил продължава да изпълнява проект „Приеми ме“ в партньорство с Агенцията за социално подпомагане.Целта е да се затвърди предоставянето на услугата „Приемна грижа“на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.Към настоящия момент в община Кюстендил има 35 утвърдени професионални приемни семейства,като в 27 от тях са настанени 33 деца,от които 7 с увреждания.